Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22.1.2009