Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 22.6.2010