Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 23. apríla 2013