Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 23.6.2009