Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 23.6.2009

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne  k 23. júnu 2009 (rtf)

Informácia o lekárskej posudkovej činnosti a odmeňovaní posudkových lekárov

 

Komplexný materiál k problematike vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne exekútormi

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Komplexné tabuľky k vývoju pohľadávok (pdf)

 

Návrh Dodatku č. 1 k Harmonogramu verejného obstarávania Sociálnej poisťovne na rok 2009

 

Návrh Dodatku č. 2 k zmluve na vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb

 

Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy na poskytovanie služieb technickej podpory a konzultačných služieb pre informačný systém Legacy pre výber poistného

 

Rôzne

 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)