Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 24. 4. 2007