Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 24. februára 2015