Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 24.4.2012