Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 25. 9. 2007