Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 25.10.2010