Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 26. 6. 2007