Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 26.6.2008