Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 27. 8. 2007