Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 27. júna 2013