Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 27.10.2009