Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 27.11.2007