Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 28. 5. 2007