Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 28.9.2010