Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 29. 3. 2007