Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 29.6.2012