Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 29.7.2008