Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 2.októbra.2012