Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 30. 10. 2007