Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 30. 10. 2007

  

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 30. októbru 2007 (rtf)


Odpočet plnenia vecného a časového harmonogramu rozvoja informatickej podpory Sociálnej poisťovne (rtf)


Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo na poskytovanie autorizovaného pozáručného servisu na zariadenia IBM (rtf)

Výzva na rokovanie
Vyhlásenie IBM Slovensko (pdf)
Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia (rtf)


Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo na poskytovanie štandardných služieb technickej podpory, rozšírených produktových služieb a súvisiacich školení, výhradne dodávaných pre softvérové produkty Oracle (rtf)

Výzva na rokovanie (rtf)
Vyhlásenie spoločnosti Oracle (pdf)
Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia (rtf)

 

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Prehľady pohľadávok (pdf)
Splátkový kalendár Banskobystrický kraj (pdf)


Informácia o prioritách a úlohách zásadného charakteru zabezpečovaných Sociálnou poisťovňou v roku 2007 a ich predpokladané plnenie v roku 2008 (rtf)

Analýza možných spôsobov nakladania s pohľadávkami Sociálnej poisťovne


Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne (rtf)


Návrh na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne (rtf)


Návrh výzvy na rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo na vykonanie analýz a vypracovanie špecifikácií - Záväzné zadanie informačného systému výberu poistného v euro (rtf)

Výzva na rokovanie (rtf)
Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia (rtf)


Rôzne
 

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)