Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 31. 7. 2007