Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 31. 7. 2007

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení  Dozornej rady Sociálnej poisťovne (rtf)

Vecný a časový harmonogram rozvoja informatickej podpory Sociálnej poisťovne (rtf)

Návrh súťažných podkladov a návrhy oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania do publikačného úradu EU a do VVO v rámci nadlimitnej verejnej súťaže na predmet zákazky – dodávka tonerov, atramentových náplní, farbiacich pások, developerov, tlačových hláv, transportných pásov a optických valcov do kancelárskej a výpočtovej techniky pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne

Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2008 a rozpočtový výhľad na roky 2009 až 2011 (rtf)

Tabuľky (pdf)

Návrh opatrení v oblasti správy a vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne (rtf)

Analýza spôsobu realizácie výkonu vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne (rtf)
Úspešnosť exekučných konaní podaných od 1.1.2005 do 31.12.2005 - úhrady do 31.12.2006 (pdf)
Úspešnosť exekučných konaní podaných od 1.1.2006 do 31.12.2006 - úhrady do 31.12.2006 (pdf)
Úspešnosť splátkových kalendárov od 1.1.2005 do 31.12.2005 - úhrady do 31.12.2006 (pdf)
Úspešnosť splátkových kalendárov od 1.1.2006 do 31.12.2006 - úhrady do 31.12.2006 (pdf)


Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam (rtf)

Tabuľky (pdf)


Návrh na predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci, budovy Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne, Patince (rtf)

Informácia o využívaní Doškoľovacieho a rekreačného zariadenia Sociálnej poisťovne, Staré Hory (rtf)

Zápisnica zo zasadnutia (rtf)