Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 31.8.2010