Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 3.7.2008