Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 4. júna 2019