Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 4. júna 2019

1.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 24.máju 2019


2.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až apríl 2019

 


3.

Návrh na prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019


4.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


5.

Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


6.

none Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Patinciach


7.

Doplnenie plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2019


8.

Rôzne

  • 8.1
    Informácia o spôsobe obstarávania zákazky s poradovým číslom 8 schváleného plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2019
 

none Pozvánka a program

none Zápisnica