Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 6. júna 2017