Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 6.12.2011