Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 6.4.2009