Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 7. 2. 2012