Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 8. decembra 2015