Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9. 8. 2011