Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9. augusta 2016