Textová verzia

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 9. júna 2020