Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zasadnutie dozornej rady zo dňa 9. júna 2020

1.

Aktuálna situácia a dopady mimoriadnej situácie na činnosť Sociálnej poisťovne


2.

none Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 29. máju 2020


3.

none Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až apríl 2020


4.

Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam


5.

Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne


6.

Rôzne


 

none Pozvánka a program
none Zápisnica