Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9. októbra 2018