Textová verzia

Zasadnutie Dozornej rady zo dňa 9.12.2010