Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zdroje dôchodkového poistenia (základný fond starobného poistenia a základný fond invalidného poistenia spolu)


mld. Sk
2016 2017 2018
TVORBA ZDROJOV CELKOM: 5 417,85 5 652,96 5 855,27
Príjmy z poistného 4 621,56 4 984,98 5 499,10
v tom:
zamestnanci 1 288,65 1 405,84 1 535,26
zamestnávatelia* 2 744,50 2 972,45 3 196,10
samostatne zárobkovo činné osoby 229,82 237,14 235,62
dobrovoľne poistené osoby 6,93 6,80 7,14
dlžné poistné a sankcie 155,16 156,53 289,75
štát 193,77 203,36 232,22
Sociálna poisťovňa (NÚP) 2,73 2,86 3,01
Ostatné príjmy 369,44 419,80 112,09
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % poistného do správneho fondu 4 880,41 5 285,50 5 479,56
Prevod z minulých rokov 537,44 367,46 375,71
* v r. 2008 vrátane 3,99 mld. Sk (132,29 mil. €), v r. 2009 vrátane 108,78 mil. € - dobrovoľný návrat do I. piliera z II. piliera, v r. 2010 vrátane 0,023 mil. € - dobrovoľný návrat do I. piliera z II. piliera, v r. 2012 vrátane 43,50 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2013 vrátane 235,08 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera a v r. 2014 vrátane 0,085 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2015 vrátane 566,9 mil. € príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2016 vrátane 0,001 mil. € - príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2017 vrátane 0,035 mil. € z otvorenia II. piliera, v r. 2018 vrátane 0,032 mil. € - príjmy z otvorenia II. piliera

TVORBA ZDROJOV CELKOM:
2016
5 417,85
2017
5 652,96
2018
5 855,27
Príjmy z poistného
2016
4 621,56
2017
4 984,98
2018
5 499,10
zamestnanci
2016
1 288,65
2017
1 405,84
2018
1 535,26
zamestnávatelia*
2016
2 744,50
2017
2 972,45
2018
3 196,10
samostatne zárobkovo činné osoby
2016
229,82
2017
237,14
2018
235,62
dobrovoľne poistené osoby
2016
6,93
2017
6,80
2018
7,14
dlžné poistné a sankcie
2016
155,16
2017
156,53
2018
289,75
štát
2016
193,77
2017
203,36
2018
232,22
Sociálna poisťovňa (NÚP)
2016
2,73
2017
2,86
2018
3,01
Ostatné príjmy
2016
369,44
2017
419,80
2018
112,09
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % poistného do správneho fondu
2016
4 880,41
2017
5 285,50
2018
5 479,56
Prevod z minulých rokov
2016
537,44
2017
367,46
2018
375,71