Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zdroje dôchodkového poistenia (základný fond starobného poistenia a základný fond invalidného poistenia spolu)


mld. Sk
2017 2018 2019
TVORBA ZDROJOV CELKOM: 5 652,96 5 855,27 6 007,01
Príjmy z poistného 4 984,98 5 499,10 5 695,62
v tom:
zamestnanci 1 405,84 1 535,26 1 655,27
zamestnávatelia* 2 972,45 3 196,10 3 393,51
samostatne zárobkovo činné osoby 237,14 235,62 245,27
dobrovoľne poistené osoby 6,80 7,14 7,55
dlžné poistné a sankcie 156,53 289,75 157,68
štát 203,36 232,22 233,15
Sociálna poisťovňa (NÚP) 2,86 3,01 3,19
Ostatné príjmy 419,80 112,09 5,11
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % poistného do správneho fondu 5 285,50 5 479,56 5 564,34
Prevod z minulých rokov 367,46 375,71 442,67
* v r. 2008 vrátane 3,99 mld. Sk (132,29 mil. €), v r. 2009 vrátane 108,78 mil. € - dobrovoľný návrat do I. piliera z II. piliera, v r. 2010 vrátane 0,023 mil. € - dobrovoľný návrat do I. piliera z II. piliera, v r. 2012 vrátane 43,50 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2013 vrátane 235,08 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera a v r. 2014 vrátane 0,085 mil. €- príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2015 vrátane 566,9 mil. € príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2016 vrátane 0,001 mil. € - príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2017 vrátane 0,035 mil. € z otvorenia II. piliera, v r. 2018 vrátane 0,032 mil. € - príjmy z otvorenia II. piliera, v r. 2019 vrátane 0,004 mil. € - príjmy z otvorenia II. piliera

TVORBA ZDROJOV CELKOM:
2017
5 652,96
2018
5 855,27
2019
6 007,01
Príjmy z poistného
2017
4 984,98
2018
5 499,10
2019
5 695,62
zamestnanci
2017
1 405,84
2018
1 535,26
2019
1 655,27
zamestnávatelia*
2017
2 972,45
2018
3 196,10
2019
3 393,51
samostatne zárobkovo činné osoby
2017
237,14
2018
235,62
2019
245,27
dobrovoľne poistené osoby
2017
6,80
2018
7,14
2019
7,55
dlžné poistné a sankcie
2017
156,53
2018
289,75
2019
157,68
štát
2017
203,36
2018
232,22
2019
233,15
Sociálna poisťovňa (NÚP)
2017
2,86
2018
3,01
2019
3,19
Ostatné príjmy
2017
419,80
2018
112,09
2019
5,11
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % poistného do správneho fondu
2017
5 285,50
2018
5 479,56
2019
5 564,34
Prevod z minulých rokov
2017
367,46
2018
375,71
2019
442,67