Textová verzia

Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov – rozšírenie parkoviska