Textová verzia

Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, pobočka Dunajská streda – stavebné úpravy a rekonštrukcia elektroinštalácie