Textová verzia

Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – stavebné úpravy