Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby Sociálna poisťovňa, pobočka Trenčín – stavebné úpravy

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 225 EUR bez DPH.
Termín predloženia CP: 25.8.2017 do 10:00 hod.
Zákazka: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov