Textová verzia

Živnostníci s odloženým daňovým priznaním zaplatia poistné v novej
výške do 8. novembra 2017