Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 2992
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
A - Consultatio spol. s r.o. 29. augusta 36/C, Bratislava 49,85 €
A - Fin Slovakia spol. s r.o. Pražská 2, Košice - Západ 221,76 €
A - MONT, spol. s r.o. Veterná 17, Trnava 11,87 €
A - RECOL, s.r.o. Nešporova 8, Košice Západ 16 890,13 €
A - SPOL 1, s.r.o. 103, Mengusovce 292,88 €
A - Team security, a.s. Miletičova 23, Bratislava 19 857,99 €
A - tím s.r.o. Mlynská 28, Košice 198,51 €
A - Z REAL spol. s r.o. Nitrianska 5, Bratislava 895,50 €
A & V DREVOMONT, s.r.o. Za kostolom 762/1, Horné Srnie 533,25 €
A Class Studio - Material Solutions, s.r.o. Námestie Mateja Korvína 2/0, Bratislava 2 462,62 €
A Class Studio, s. r. o. Námestie Mateja Korvína 2, Bratislava 446,54 €
A DONASTAV s.r.o. Farská 12, Nitra 4 273,30 €
A iné... s.r.o. Vlárska 16/298, Trenčín 685,11 €
A JURA spol. s.ro. Kukučínova 896/50, Prešov 450,25 €
A K K L advokáti s.r.o. Miletičova 5B, Bratislava-mestská časť Ružinov 1 075,51 €
A L U N A spol. s r.o. Kirejevska 35, Rimavská Sobota 54 232,05 €
A la maison s. r. o. Pri Habánskom mlyne 16, Bratislava - Staré Mesto 893,96 €
A M D, SPOL. S R.O. DURDOSIK 94, BIDOVCE 139,74 €
A NIMRÓD, s.r.o. Žabia ul. 1178/50, Gabčíkovo 3 295,50 €
A Project & Finance, j.s.a. Kpt.Morávku 152, Veľký Slavkov 1 879,41 €
A Tankstelle s. r. o. Cukrová 14, Bratislava 553,60 €
A-1 s.r.o. Zvolenská cesta 5871, Banská Bystrica 2 529,32 €
A-AMB s.r.o. Nám. A. Bernoláka 375, Námestovo 19 391,20 €
A-Centrum RS s. r. o. Gelnická 887/11, Košice - Pereš 2 637,53 €
A-ctive s.r.o. Nová Ves 125, Nová Ves 233,81 €
A-DEMO, s.r.o. Topoľová 1, Močenok 3 413,76 €
A-DID a.s. Dlhé Diely I. 6A, Bratislava 4 610,60 €
A-drax s.r.o. Poštová 20, Želiezovce 47 009,41 €
A-GLASS Recycling s.r.o. Kostelanská 2128, Staré Město 222,06 €
A-HORIZONT s.r.o. Hlavná 1621/107, Gabčíkovo 2 022,72 €
A-M servise s. r. o. Centrum II. 70/1, Dubnica nad Váhom 1 305,08 €
A-MONT DOMY s.r.o. Saleziánska 21, Trnava 3 646,93 €
A-MONT GmbH Grinzinger Straße 87, Wien 17 560,91 €
A-MONT OKNÁ s.r.o. Saleziánska 21, Trnava 7 308,03 €
A-NE-NA, s.r.o. Dlhá 910/30, Leopoldov 224,64 €
A-NIKOL s.r.o. Hlavná 55, Strážne 5,70 €
A-nova s.r.o. Hollého 855/15, Skalica 730,72 €
A-SPEKTRUM, s.r.o. Venevská 768/8, Veľký Krtíš 1 861,13 €
A-Team SK s.r.o. Miletičova 23, Bratislava-Ružinov 226,79 €
A-Team technics, s.r.o. Miletičova 23, Bratislava 1 119,64 €
A-Tekt Studio, s.r.o. Škultétyho 526/3, Nitra 269,55 €
A-Trade Slovakia, spol. s r.o. Pražská 2, Košice Západ 18,99 €
A-Z Bori STAV s.r.o. 299, Dobrohošť 484,66 €
A-Z Construction, s. r. o. Svornosti 12265/43, Bratislava - Podunajské Biskupice 852,79 €
A-Z one, s.r.o. Rastislavova 915/8, Slovenský Grob 209,71 €
A-Z Panel Service, s.r.o. Námestie slobody 1732/61, Humenné 553,61 €
A-Z REAL BRATISLAVA s.r.o. Koceľova 4, Bratislava 1 788,26 €
A-Z STAVBY, s.r.o. Závodná 3, Bratislava 5 122,59 €
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Svetlá 1, Bratislava 46 485,31 €
A. M. Vdoviak s. r. o. Brestovec 498, Myjava 2 336,43 €