Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 29. mája  2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 22. mája 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  25. mája 2023.

Tento zoznam neslúži na účely preverovania splnenia podmienok Generálneho pardonu 2023 (§ 293fz  zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 352/2022 Z. z.).

Počet záznamov v databáze: 107629

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 25. mája 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  1. júna  2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  29. mája 2023, ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 4666
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
D - ex Company, s.r.o. Tržničné námestie 4810, Komárno 1 446,08 €
D - Group s. r. o. Urbárska 948/18, Prievidza 39,54 €
D - Studio Company s. r. o. Medveďovej 17, Bratislava-Petržalka 11 438,70 €
D - Trading, s.r.o. Mostová 1346/31, Ružomberok 63,94 €
D & C s.r.o. Popradská 82, Košice 120,06 €
D & D DEUTSCHE - SLOVAKISCHE JOINT VENTURE, s.r.o. Tallerova 4, Bratislava 9 732,99 €
D & M Building Corporation, s.r.o. Humenská 3553/1, Michalovce 24 024,17 €
D & Z s.r.o. DLAŽBA & ZÁHRADA 73, Chyžné 5 976,63 €
D C A, s.r.o. Družstevná 654/75, Žilina 16 854,02 €
D Laser Slovakia s.r.o. D. Jurkoviča 2366/8, Topoľčany 5,03 €
D O M E N I C A , spol. s r.o. Družstevná 654/75, Žilina 90 829,94 €
D T, s.r.o. Dominika Tatarku 11, Poprad 1 276,65 €
D- Konzult, s.r.o. Gaštanová 7, Žilina 207,60 €
D-ALFA, s.r.o. 1093, Horné Saliby - časť Hrušov 5 775,93 €
D-Diamant Technology s.r.o. 80, Horný Bar 50,31 €
D-K.stav, s.r.o. Bodov 474, Kráľová pri Senci 100,30 €
D-Kozak, s. r. o. Stred 71, Turzovka 1 698,84 €
D-MAKER, s.r.o. Streďanská 1013/25, Topoľčany 21 996,41 €
D-Pharm Slovakia, s. r. o. Malé námestie 2873/18, Malacky 220,67 €
D-Services & Trede, s.r.o. Svätý Kríž 249, Svätý Kríž 79,01 €
D-tax SK, s.r.o. Pod trnkami 27, Nitra 60,21 €
D-TVORBA s.r.o. Lokca 415, Lokca 207,60 €
D. & E. GROUP s. r. o. Novoveská 921, Šaštín - Stráže 1 007,76 €
D. AND F. TRADING SPOL. S R.O. VYSTAVNA 1, NITRA 112,69 €
D. EKO servis, s.r.o. Lipovec 35, Lipovec 26 049,02 €
D. L. D. gastro group, s.r.o. 1.mája 227/62, Podhradie 23,00 €
D. Transport s.r.o. Drieňová 34, Bratislava 962,29 €
D.&CS. s.r.o. Gagarinova 439, Šaľa 124,35 €
D.A.R.I. spol. s r.o. Trnavská 13, Bratislava 25,00 €
D.d. textil, s.r.o. Hriadky 275, Poniky 311,56 €
D.F.DUŠKI s.r.o. 24, Dolná Ves 131,03 €
D.G. s.r.o. 85, Banské 302,08 €
D.I.D Slovakia s.r.o. Beskydská 2, Bratislava 17 793,32 €
D.I.D. s. r. o. Mlynarovičová 1590/13, Bratislava-Petržalka 558,45 €
D.I.S. Company s.r.o. Trstín 702, Trstín 266,28 €
D.J. Business s.r.o. Blažkov 554, Krásno nad Kysucou 13,42 €
D.L.fin, s. r. o. Hečkova 2534/18, Žilina 16,77 €
D.M.&K.I. Trade, s.r.o. Obchodná 39, Bratislava 512,35 €
D.M.BAU, s.r.o. A. Bernoláka 2206, Čadca 489,64 €
D.M.C. - Karpaty, s.r.o. Sabinovská 61, Prešov 1 268,93 €
D.M.F.SK s.r.o. Ovocinárska 318/4, Lipany 3 432,18 €
D.M.IMPROVE s.r.o Športová 6, Kováčová 146,15 €
D.M.T. Trade SK s.r.o. Tallerova 4, Bratislava 170,00 €
D.MEDIA, s.r.o. Nemcovce 27, Nemcovce 724,69 €
D.O.GAME, s. r. o. Nobelova 3261/42, Bratislava 1 982,00 €
D.P MONT, s.r.o. Dolná Ždaňa 185, Dolná Ždaňa 1 812,32 €
D.P. s.r.o. Mlynská 571/37, Divín 22 655,39 €
D.P.S. spol. s r.o. 259, Sverepec 4 597,09 €
D.S.T., a.s. Bráfova tř. 531/37, Třebíč 81,80 €
D.SPOL s. r. o. Vyšná Korňa 73, Korňa 772,28 €