Page title

Zoznam dlžníkov

Text

 

Sociálna poisťovňa zverejnila 30. januára 2023  nový zoznam dlžníkov, teda fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 23. januára 2023 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do  26. januára 2023.

Počet záznamov v databáze: 104201

Oproti zoznamu dlžníkov z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili,
  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 26. januára 2023.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do  2. februára 2023, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do  31. januára 2023, ktorý zverejníme v 6. týždni roku 2023.

Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom  sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom  od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa zoznam aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov, stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (5. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 1481
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma
e - FIIA s.r.o. Považská 2, Košice 4 705,51 €
E - KON, s.r.o. Bieloruská 9, Bratislava - Podunajské Biskupice 1 387,31 €
E - Libellum s.r.o. Trieda SNP 75/0, Banská Bystrica 72,65 €
E - S INFO, s.r.o. Ul.biskupa Királya 33/11, Komárno 3 541,62 €
E - WORK, s. r. o. Námestie slobody 3114/21A, Čadca 1 355,38 €
E & P - 2, s. r. o. Mlynská 247/51, Ružomberok 375,79 €
E + P, s.r.o. Ulica Jasná 2525/4, Trnava 13,67 €
E D I L A N spol. s r.o. Pribinove sady 19, Nová Dubnica 101 761,04 €
E L K O P , s.r.o. Samuela Nováka 2194, Dolný Kubín 22,84 €
E STO BENE SERVIS, s.r.o. Dolný Val 118/64, Žilina 8 407,77 €
E-ACADEMY SLOVAKIA,S.R.O PALARIKOVA 31, BRATISLAVA 131,22 €
E-Archiv j.s.a. Floriánska 19, Košice - mestská časť Staré Mesto 87,30 €
E-bike servis s.r.o. Nadjazdová 655/4, Prievidza 2 867,72 €
E-CONTROL, s.r.o. Mlynská 156/16, Liptovský Mikuláš 15 453,48 €
E-count, s.r.o. Kollárova 1928/6, Liptovský Mikuláš 323,22 €
e-gastro s.r.o. Mostná 17, Nitra 8 743,55 €
E-Group Slovakia, s.r.o. Na Hriadkach 51, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 26 368,79 €
E-I Tech s. r. o. A. H. Škultétyho 373/2, Veľký Krtíš 1 004,41 €
e-Individual Transport, s.r.o. Biskupa Királya 2814/21, Komárno 830,40 €
E-K KONTAKT, spol. s r.o. Nábrežná ulica 9, Nové Zámky 402,12 €
e-konzol s.r.o. Malá 249/14, Malé Dvorníky 86,45 €
E-KOVA plus s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava - mestská časť Ružinov 1 143,79 €
E-M Slovakia, s.r.o. Jamnického 2, Bratislava 1 735,78 €
E-MOBIL s.r.o. Okružná 1407/17, Rimavská Sobota 745,56 €
E-Mon s.r.o. Komárnická 26, Bratislava II 281,54 €
E-SPRAVCA, s. r. o. 1.mája 173/11, Trenčín 480,93 €
E-SYS, s.r.o. Čajakova 18, Bratislava 113,86 €
E-TAXI s. r. o. Južná trieda 4B, Košice-mestská časť Juh 691,94 €
E-taxike s. r. o. Južná trieda 4B, Košice- mestská časť Juh 2 765,69 €
E-team Slovensko s.r.o. Kováčska 14, Medzev 833,52 €
e-tron, s.r.o. Športová 171, Hozelec 58,16 €
E-WORKS TRANSPORT s. r. o. Šenkvická cesta 1720/1A, Pezinok 4 656,73 €
E-zip s.r.o. Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 3, Bratislava 9 482,91 €
E. C. S. TRANS s. r. o. Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 311,31 €
E.C.A.A. spol. s r.o. Gajova 4, Bratislava 4 706,32 €
E.C.S. fashion s.r.o. Harminy 128/8, Veľký Šariš 55,69 €
E.CH. & C.M., s. r. o. Myslenická 3033/65, Pezinok 6 593,23 €
E.DA.Montstav s.r.o. Banícka 31/4, Lehota pod Vtáčnikom 6 337,52 €
E.DERA s.r.o. Komenského 13, Štúrovo 966,20 €
E.G.E., s.r.o. Nábrežie sv. Metoda 125, Prievidza 284,54 €
E.L.A.Z. corp. s. r. o. Fedinova 4, Bratislava-Petržalka 3 153,95 €
E.M.MONT s.r.o. Košická 52/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 22,39 €
e.mcc energy s.r.o. Kpt. Nálepku 78, Levice 11 214,48 €
e.mcc plus s.r.o. Tekovská cesta 115/27, Tlmače 19 912,11 €
E.Mi Slovakia s.r.o. Martinčekova 17, Bratislava 483,89 €
E&E plus s.r.o. Ružový háj 937/5, Dunajská Streda 3 808,02 €
E&K Investment s. r. o. Hlavná ulica 43/31, Veľké Dvorníky 694,04 €
E&P TRAVEL s.r.o. Vinohrady 17, Nové Zámky 1 340,23 €
e2r2 group, s. r. o. Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 86,49 €
e4M s.r.o. Záhradnícka 151, Bratislava 331,69 €